2020/06/01
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ خرداد
حق بیمه
 • زیاندهی 143 میلیاردی بیمه دی در یک ماه

  زیاندهی 143 میلیاردی بیمه دی در یک ماه

  شرکت بیمه دی با نماد بورسی " ودی ( ذودی) " در بهمن امسال 107.9 میلیارد تومان حق بیمه صادر و 251.4 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد. با این حساب این شرکت بیمه در دومین ماه زمستان 143.5 میلیارد تومان از این بابت زیاندهی داشته است.
 • بیمه درمان

  بیمه درمان "کوثر" را نقره داغ کرد

  شرکت بیمه کوثر با نماد بورسی "کوثر (بکوثر)" در بهمن ماه امسال 184.1 میلیارد تومان حق بیمه صادر و 164.7 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه زمستان 19.4 میلیارد تومان از این بابت زیاندهی داشته است.
 • بیمه میهن کجا ضرر داد؟

  بیمه میهن کجا ضرر داد؟

  شرکت بیمه میهن با نماد بورسی "میهن" در دی ماه امسال 29.6 میلیارد تومان حق بیمه صادر و 28.8 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه زمستان 800 میلیون تومان از این بابت سوددهی داشته است که در مقایسه با آذرماه حاکی از افت نزدیک به 98 درصدی درصدی است.
 • ضرردهی بیمه دانا وارد دومین ماه شد

  ضرردهی بیمه دانا وارد دومین ماه شد

  شرکت بیمه دانا با نماد بورسی "دانا" در دی ماه امسال نزدیک به 384 میلیارد تومان حق بیمه صادر و 306.7 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه زمستان 77 میلیارد تومان از این بابت سوددهی داشته است که در مقایسه با آذرماه حاکی از افت 52 درصدی است.
 • افت 30 درصدی سودآوری بیمه ما

  افت 30 درصدی سودآوری بیمه ما

  شرکت بیمه ما با نماد بورسی "ما (بیمه ما)" در دی ماه امسال 71.6 میلیارد تومان حق بیمه صادر و 40.8 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه زمستان 30.8 میلیارد تومان از این بابت سوددهی داشته است که در مقایسه با آذرماه حاکی از افت 30 درصدی است.
 • وضعیت تراز مالی بیمه دی بدتر شد

  وضعیت تراز مالی بیمه دی بدتر شد

  شرکت بیمه دی با نماد بورسی " ودی ( ذودی) " در دی ماه امسال 37.1 میلیارد تومان حق بیمه صادر و 169.1 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه زمستان 132 میلیارد تومان از این بابت زیاندهی داشته که در مقایسه با ماه آذر 30 میلیارد تومان بیشتر شده است.
 • بیمه کوثر کجا ضرر داد؟

  بیمه کوثر کجا ضرر داد؟

  شرکت بیمه کوثر با نماد بورسی "کوثر (بکوثر)" در دی ماه امسال 218.6 میلیارد تومان حق بیمه صادر و 136.7 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه زمستان نزدیک به 82 میلیارد تومان از این بابت سوددهی داشته است.
 • "بیمه کوثر" پاییز را با سود 62 میلیاردی بست

  شرکت بیمه کوثر با نماد بورسی "کوثر (بکوثر)" در آذر ماه امسال 184.8 میلیارد تومان حق بیمه صادر و 122.3 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد. با این حساب این شرکت بیمه در آخرین ماه پاییز 62.5 میلیارد تومان از این بابت سوددهی داشته است.
 • ضرردهی بیمه معلم در دومین ماه پاییز

  ضرردهی بیمه معلم در دومین ماه پاییز

  شرکت بیمه معلم با نماد بورسی "ومعلم" در آبان ماه امسال بیش از 101 میلیارد تومان حق بیمه صادر و نزدیک به 224 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد. با این حساب این شرکت بیمه در دومین ماه پاییز حدود 123 میلیارد تومان از این بابت ضرردهی داشته است.
 • درآمد 117 میلیاردی بیمه آسیا در یک ماه

  درآمد 117 میلیاردی بیمه آسیا در یک ماه

  شرکت بیمه آسیا با نماد "آسیا" در آبان ماه امسال 423.1 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 305.5 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در دومین ماه پاییز حدود 117.6 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • خوش گذرانی بیمه ملت با هواپیماسواری!

  خوش گذرانی بیمه ملت با هواپیماسواری!

  شرکت بیمه ملت با نماد "ملت" در مهرماه امسال بیش از 133 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 58 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 75 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • بیمه درمان در شهریور به

  بیمه درمان در شهریور به "نوین" ضرر زد

  شرکت بیمه نوین با نماد "نوین" در شهریور امسال بیش از 51 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که حدود 42 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 9 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • پارسیان روی بیمه ثالث خیمه زد

  پارسیان روی بیمه ثالث خیمه زد

  شرکت بیمه پارسیان با نماد "پارسیان" در مهرماه امسال بیش از 228 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 141 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 87 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • سود 75 میلیاردی بیمه ملت از راه درمان

  سود 75 میلیاردی بیمه ملت از راه درمان

  شرکت بیمه ملت با نماد "ملت" در مهرماه امسال بیش از 133 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 58 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 75 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • درآمد 60 میلیاردی سامان از بیمه درمان در یک ماه

  درآمد 60 میلیاردی سامان از بیمه درمان در یک ماه

  شرکت بیمه سامان با نماد "بساما" در مهرماه امسال بیش از 104 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که حدود 45 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 60 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • بیمه ثالث، میهن را نقره داغ کرد!

  بیمه ثالث، میهن را نقره داغ کرد!

  شرکت بیمه میهن با نماد "میهن" در مهرماه امسال بیش از 19 میلیارد و 800 میلیون تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 19 میلیارد و 300 میلیون تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 500 میلیون تومان سودآوری داشته است.
 • حق بیمه تمامی وسایل نقلیه ۴ سیلندر یکسان است

  حق بیمه تمامی وسایل نقلیه ۴ سیلندر یکسان است

  مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی گفت:حق بیمه تمامی وسایل نقلیه ۴ سیلندر، یکسان بوده و موضوع تعیین حق بیمه یک مساله کاملا فنی و مقرراتی است.
 • هدف گذاری پاسارگاد روی بیمه عمر

  هدف گذاری پاسارگاد روی بیمه عمر

  شرکت بیمه پاسارگاد با نماد "بپاس" در مهرماه امسال بیش از 266 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که حدود 75 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 191 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • بیمه کوثر در مهرماه 121 میلیارد تومان خسارت داد

  بیمه کوثر در مهرماه 121 میلیارد تومان خسارت داد

  شرکت بیمه کوثر (سهامی عام) در مهرماه امسال بیش از 154 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 121 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 33 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • بازگشایی مدارس برای

  بازگشایی مدارس برای "معلم" خوش یمن نبود!

  شرکت بیمه معلم در مهرماه امسال بیش از 128 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 156 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 28 میلیارد تومان ضرر کرده است!