2020/06/01
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ خرداد
خسارت پرداختی
 • رشد ۲۵ درصدی پرداخت خسارت توسط بیمه

  رشد ۲۵ درصدی پرداخت خسارت توسط بیمه

  ارزش خسارت پرداختی در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۹۸ معادل ۲۹.۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ رشد ۲۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد.
 • زیاندهی 143 میلیاردی بیمه دی در یک ماه

  زیاندهی 143 میلیاردی بیمه دی در یک ماه

  شرکت بیمه دی با نماد بورسی " ودی ( ذودی) " در بهمن امسال 107.9 میلیارد تومان حق بیمه صادر و 251.4 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد. با این حساب این شرکت بیمه در دومین ماه زمستان 143.5 میلیارد تومان از این بابت زیاندهی داشته است.
 • افت 30 درصدی سودآوری بیمه ما

  افت 30 درصدی سودآوری بیمه ما

  شرکت بیمه ما با نماد بورسی "ما (بیمه ما)" در دی ماه امسال 71.6 میلیارد تومان حق بیمه صادر و 40.8 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه زمستان 30.8 میلیارد تومان از این بابت سوددهی داشته است که در مقایسه با آذرماه حاکی از افت 30 درصدی است.
 • بیمه کوثر کجا ضرر داد؟

  بیمه کوثر کجا ضرر داد؟

  شرکت بیمه کوثر با نماد بورسی "کوثر (بکوثر)" در دی ماه امسال 218.6 میلیارد تومان حق بیمه صادر و 136.7 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه زمستان نزدیک به 82 میلیارد تومان از این بابت سوددهی داشته است.
 • سود 192 میلیاردی

  سود 192 میلیاردی "سامان" از بیمه عمر

  شرکت بیمه سامان در هشت ماهه امسال 774.5 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 355 میلیارد آن را بابت خسارت پرداخت کرده که بیشترین سهم خسارت مربوط به بیمه درمان بوده است.
 • ضرردهی بیمه معلم در دومین ماه پاییز

  ضرردهی بیمه معلم در دومین ماه پاییز

  شرکت بیمه معلم با نماد بورسی "ومعلم" در آبان ماه امسال بیش از 101 میلیارد تومان حق بیمه صادر و نزدیک به 224 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد. با این حساب این شرکت بیمه در دومین ماه پاییز حدود 123 میلیارد تومان از این بابت ضرردهی داشته است.
 • بیمه آسیا در ۸ ماهه امسال چقدر خسارت داد؟

  بیمه آسیا در ۸ ماهه امسال چقدر خسارت داد؟

  بیمه آسیا که رتبه اول شرکتهای خصوصی صنعت بیمه را در صدور حق بیمه از آن خود کرده، در هشت ماهه امسال بیش از ۲ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده و ۷۳ درصد از برآورد فروش بیمه در سال ۱۳۹۸ را در این مدت محقق کرده است.
 • درآمد 117 میلیاردی بیمه آسیا در یک ماه

  درآمد 117 میلیاردی بیمه آسیا در یک ماه

  شرکت بیمه آسیا با نماد "آسیا" در آبان ماه امسال 423.1 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 305.5 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در دومین ماه پاییز حدود 117.6 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • جزئیات خسارت 454 شعبه بانک‌ دولتی در حوادث بنزینی/ برآورد خسارت 1000 میلیاردی

  جزئیات خسارت 454 شعبه بانک‌ دولتی در حوادث بنزینی/ برآورد خسارت 1000 میلیاردی

  یک منبع آگاه دولتی جزئیات خسارت به 454 شعبه بانک دولتی در حوادث بنزینی اخیر را اعلام کرد.
 • خوش گذرانی بیمه ملت با هواپیماسواری!

  خوش گذرانی بیمه ملت با هواپیماسواری!

  شرکت بیمه ملت با نماد "ملت" در مهرماه امسال بیش از 133 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 58 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 75 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • بیمه درمان در شهریور به

  بیمه درمان در شهریور به "نوین" ضرر زد

  شرکت بیمه نوین با نماد "نوین" در شهریور امسال بیش از 51 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که حدود 42 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 9 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • پارسیان روی بیمه ثالث خیمه زد

  پارسیان روی بیمه ثالث خیمه زد

  شرکت بیمه پارسیان با نماد "پارسیان" در مهرماه امسال بیش از 228 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 141 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 87 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • سود 75 میلیاردی بیمه ملت از راه درمان

  سود 75 میلیاردی بیمه ملت از راه درمان

  شرکت بیمه ملت با نماد "ملت" در مهرماه امسال بیش از 133 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 58 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 75 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • درآمد 60 میلیاردی سامان از بیمه درمان در یک ماه

  درآمد 60 میلیاردی سامان از بیمه درمان در یک ماه

  شرکت بیمه سامان با نماد "بساما" در مهرماه امسال بیش از 104 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که حدود 45 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 60 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • هدف گذاری پاسارگاد روی بیمه عمر

  هدف گذاری پاسارگاد روی بیمه عمر

  شرکت بیمه پاسارگاد با نماد "بپاس" در مهرماه امسال بیش از 266 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که حدود 75 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 191 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • بیمه کوثر در مهرماه 121 میلیارد تومان خسارت داد

  بیمه کوثر در مهرماه 121 میلیارد تومان خسارت داد

  شرکت بیمه کوثر (سهامی عام) در مهرماه امسال بیش از 154 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 121 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 33 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • بازگشایی مدارس برای

  بازگشایی مدارس برای "معلم" خوش یمن نبود!

  شرکت بیمه معلم در مهرماه امسال بیش از 128 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 156 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 28 میلیارد تومان ضرر کرده است!
 • سود 31 میلیاردی بیمه ما در مهرماه

  سود 31 میلیاردی بیمه ما در مهرماه

  شرکت بیمه ما در مهرماه امسال بیش از 66 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 35 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز حدود 31 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • تغییر رویکرد بیمه نوین از درمان به زندگی

  تغییر رویکرد بیمه نوین از درمان به زندگی

  شرکت بیمه نوین در مهرماه امسال بیش از 52 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 46 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز 6 میلیارد تومان سودآوری داشته است.
 • سودآوری 140 میلیاردی بیمه دانا در یک ماه

  سودآوری 140 میلیاردی بیمه دانا در یک ماه

  شرکت بیمه دانا در مهرماه امسال بیش از 368 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد که نزدیک به 228 میلیارد تومان آن صرف پرداخت خسارت شد. با این حساب این شرکت بیمه در نخستین ماه پاییز 140 میلیارد تومان سودآوری داشته است.