2021/12/03
۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر
اتکای (اتکايی)
  • بیمه اتکایی ایرانیان افزایش سرمایه داد

    بیمه اتکایی ایرانیان افزایش سرمایه داد

    مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با نماد بورسی " اتکای (اتکایی) " برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1400روز چهارشنبه سوم شهریور در تهران برگزار و درمورد افزایش سرمایه آن تصمیم گیری شد.